REİKİ

Reikilogo

Reiki 20.yüzyılın başında Japonya'da ortaya çıkan, enerji aktarımı ile ruhsal şifa vermeye dayalı olduğuna inanılan bir tekniktir. Rei "her yerde var olan", ki "ruhsal yaşam enerjisi" anlamına gelmektedir. Batıya "Evrensel Yaşam Enerjisi" olarak tercüme edilmiştir. Ancak ezoterik olarak "yüce kaynağın bilincini taşıyan, ruhsal amaçla çalışan yaşam gücü enerjisi" açıklaması daha kapsamlı bir tariftir. Reiki bir frekans ve "Ruhsal Şifa Tekniği"dir.

CELCELUTİYE

Celcelutiyelogo

Celcelûtiye, Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) derslerine istinaden, Hazret-i Ali (RA) tarafından te'lif edilen Süryanice bir kasidedir. Esas mânası bedi' demektir. Mecmuat-ül Ahzab'ın birinci cildinde yer almaktadır. Bediüzzaman, İmam-ı Gazzalî gibi birçok alim Celcelûtiye'yi şerh etmişlerdir. Konu ile alâkalı birçok eser te’lif edilmiştir. İmam-ı Gazzalî’nin Celcelutiye şerhi, Ziyaaddin Gümüşhanevî Hazretlerinin tanzim ettiği Mecmuatu’l-Ahzab adlı eserinin “Şazelî” adlı cildin 508. sayfasından itibaren başlar.

BİLİNÇ ALTI TELKİN

Bilincalti

Subliminal Telkin, bilinçaltına yönelik bir etki yöntemidir. Subliminal Telkin, kulağımızla duymadığımız, ancak bilinçaltımızın algıladığı farklı ses frekanslarıyla hazırlanmış özel bir çalışmadır. Herhangi bir ses ya da müzik dosyasının içine yerleştirilmiş bir konuşma metnidir. Biz müzik ya da herhangi bir ses dinlerken, bu ses ya da müziğin içindeki konuşma metni direkt bilinçaltımıza gitmektedir.Subliminal Telkin, herkes için, her konuda, her yaşta kullanılabilir. Başarı odaklı iş, spor, dersler, sınavlar ve her konuda kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra, son yıllarda hastalıkların tedavisinde yardımcı olarak kullanılmaktadır. Panik Atak, Depresyon, Sosyal Fobi, Takıntılar, Anksiyete gibi daha birçok psikolojik kökenli sorunların çözümünde de kullanılmaktadır.

YAŞAM KOÇLUĞU

Yasamkoclugu

Yaşam koçluğu, bireylerin kişisel, akademik, mesleki veya ilişkisel hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak için kullanılan bir yöntemdir. Yaşam koçluğu, bireylerin zihinsel, duygusal, fiziksel ve sosyal alanlarında gelişim sağlamalarına katkıda bulunur.Yaşam koçluğu uygulamaları, bireylerin hayatlarını yönetmelerine, kendilerini keşfetmelerine, hedeflerini belirlemelerine, planlama yapmalarına ve sonuçlarını değerlendirmelerine yardımcı olur. Yaşam koçları, bireylere kaynak oluşturabilir, öğrenme ve gelişim süreçlerini yönlendirebilir, motivasyon sağlayabilir ve danışmanlık desteği sunabilir.